Sådan fungerer det:

1

Vælg gavekortet
Vælg mellem 100-vis af butikker & oplevelser

2

Send gavekortet
Levering på få sekunder via e-mail eller SMS

3

Indløs gavekortet
Indløs gavekortet i butikken eller på webshop

Infografik: Ultimativ guide over regler for firmagaver

#opdateret dec. 2020. 

Regler for firmagaver - Moms, fradrag og beskatning (Samlet i en infografik)

Vi har oplevet, at der er en masse tvivlsspørgsmål når det kommer til at begave ens medarbejdere, samt hvordan virksomheden skal forholde sig i forhold til beskatning mm. Derudover er medarbejderen også ofte i tvivl om hvordan de skal forholde sig i forbindelse med modtagelsen af en firmagave.
Derfor har vi samlet de mest almindeligt stillede spørgsmål i en infografik nedenfor for at give jer et let overblik over de vigtigste informationer. Vi har samlet råd sammen fra blandt andet: Skat, Finanstilsynet, Advodan, Dansk Erhverv, FDIH, Ivækst mm.

Faktisk er det helt op imod 90% af virksomheder, der giver gaver til deres medarbejdere. Du kan se vores udvalg af firmagaver her.


Dette får du svar på:

 • Generelt om gaveregler 
 • Gave satser - Hvor meget må du give/modtage
 • Fradragsreglerne
 • Hvornår er du som virksomhed fradragsberettiget 
 • Beskatning af gaver fra arbejdsgiver
 • Skatteregler for medarbejder/personale
 • Regler for gaver i det offentlige
 • ❗️ OBS❗️ : Læs mere om det gavekort som kan gives skattefrit til oplevelsesøkonomien jvf. finansloven 2021 lige her. 

 

 

 

firmagaver-regler-gavekort-infografik

 

Du må gerne indsætte denne grafik på din egen hjemmeside, bare du henviser tilbage til www.sendentanke.dk som kilden.

Kontakt os gerne, hvis du har brug for hjælp til indsættelse af graffiken på din hjemmeside.

Forfatter: Rune Eirby Poulsen


Nedenstående er tekst udgave af infografikken

---------

Regler for virksomheder i forbindelse med firmagaver

Nedenfor finder du som virksomhed et overblik over de ofte stillede spørgsmål og svar herpå:
 

Diskussion

Er der et maksimum beløb jeg må give gaver til ansatte for?

Du har sikkert stillet dig selv disse forskellige spørgsmål: Er der et loft for firmagaver? Er der en beløbsgrænse for firmagaver? Vi har svaret til dig her: Som udgangspunkt må en medarbejder kun modtage gaver og mindre personalegoder for op til 1.100 kr. om året, uden at skulle betale skat af værdien af gaven.
Der er dog nogle undtagelser til denne regel: Blandt andet er kontante gaver eller gavekort der kan byttes til kontanter eller ligestilles med kontanter, altid skattepligtige.

Regler for firmajulegaven:
Julegaven til personalet medregnes i det samlede årlige gavebeløb, der må være skattefrit. Dog bliver en julegave aldrig beskattet, hvis den har en max værdi af 800 kr. Det vil sige, at hvis man som medarbejder modtager en julegave på 800 kr. og derudover modtager andre gaver i årets løb på en værdi af 500 kr. (totalbeløb: 1300 kr.), så skal der kun betales skat af de 500 kr.
Har man derimod modtaget en julegave til en værdi af 900 kr. samt andre gaver i årets løb til en værdi af 300 kr. (totalbeløb: 1100 kr.), så skal hele beløbet beskattes.
Modtager man som medarbejder kun én julegave i årets løb, og julegaven har en værdi af 900 kr., så skal den ikke beskattes.

Regler for lejlighedsgaver:
Lejlighedsgaver der markerer en speciel mærkedag som for eksempel bryllup eller fødselsdag, er ikke skattepligtige, medmindre det anses for at være en lejlighedsgave af upassende størrelse.
Bliver det vurderet, at gaven ikke er passende, så skal der betales skat af værdien af gaven.

Vil du som virksomhed gerne give dine medarbejdere skattefrie gaver:
Sørg derfor at holde værdien af gaven til under 1.100 kr. pr. år, samt give gaver der er specifikke frem for kontante gaver.

 

Gælder bagatelgrænse beløbet alle gaver?

Nej, det gør den ikke. Når der er tale om jubilæums gaver, bliver det maksimale skattefrie gavebeløb øget.
Har medarbejderen modtaget en jubilæums gave i forbindelse med enten 25, 35, 40, 45 eller 50 års jubilæum i virksomheden med en maks værdi på 8000 kr., forbliver beløbet skattefrit.

Har virksomheden derimod jubilæum, er det også muligt at give medarbejderne gaver for op til 8000 kr. skattefrit.
Her gælder det dog at det skal være 25 års jubilæum, eller et jubilæum der er deleligt med 25. Derudover skal alle fuldtidsansatte modtage gaver for den samme værdi, og deltidsansatte skal modtage en forholdsvis andel.

Derudover er en fratrædelsesgodtgørelse på op til 8000 kr. heller ikke skattepligtig.
 

Skal jeg betale skat af de gaver jeg giver mine medarbejdere? 

Du har sikkert også spurgt dig selv: Er alle gaver skatterpligte? Du skal som arbejdsgiver betale skat af gaven, hvis gaven er en kontant gave eller værdien af den pågældende gave overstiger bagatelgrænse beløbet på 1.100 kr. En kontant gave er typisk et gavekort, som giver adgang til en bred vifte af produkter samt muligheden for at supplere det originale beløb op ved køb af et dyrere produkt end gavekortet tillader.
Er gaven under bagatelgrænsen på de 1.100 kr pr. år, skal gaven indberettes under løn, og hele beløbet kan derefter trækkes fra som en driftsomkostning.


Hvornår er der tale om repræsentation?

Begrebet repræsentation er ikke defineret i skattelovgivningen, men i følge domspraksis regnes repræsentation for en opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.

Der er tale om repræsentation, når dine udgifter afholdes:

 • For at afslutte forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser.
 • For personer som ikke er medarbejdere i din virksomhed

Udgifterne vil typisk være til:

 • Måltider 
 • Restaurationsbesøg
 • Jubilæer
 • Tobak og drikkevarer 
 • Forretnings indvielser
 • Fødselsdage
 • Underholdning og fornøjelser
 • Deltagelse i rejser, udflugter og ferieophold
 • Gaver til forretningsforbindelser og deres familier

vin


Er der fradrag på repræsentation?

Ja. Du kan få fradrag på 25 % af dine udgifter til repræsentation, men udgifterne skal naturligvis kunne dokumenteres med bilag.

Krav til bilag som skal være opfyldt for, at få 25 % fradrag:

 • Bilagene skal være dateret
 • Angive udsteder og evt. modtager
 • Beskrive hvilke ydelser det vedrører
 • Have en kvitteringspåtegning
 • Ved restaurants-bilag skal anledning og deltagere påføres

 

Er det en reklame eller en repræsentationsudgift?

Reklame og repræsentations udgifter kan ligge tæt op af i hinanden. En gave til en af dine forretningsforbindelser i anledning af fødselsdag, jubilæum eller lignende kan f.eks. være begge dele.
Det afhænger af om din virksomheds logo er på gaven eller ej, og afhængig af prisen på gaven.

 • Gaver, blomster, vin, spiritus til forretningsforbindelser er repræsentationsudgift og her kan man få et fradrag på 25 %
   
 • Reklamegaver med din virksomheds logo på til en værdi under 100 kr. Ekskl. Moms (med undtagelse af vin), er en repræsentationsudgift du kan fradrage fuldt ud
   
 • Reklamegaver med din virksomheds logo på til en værdi over 100 kr. ekskl. moms (med undtagelse af vin), er en repræsentationsudgift du kan fradrage delvist, altså med 25 %.


Bloggere & Fradrag

Gaver eller vareprøver sendt til en blogger er fradragsberettiget, hvis bloggeren skriver om produktet eller virksomheden. Virksomheden er fradragsberettiget, da det anses for en markedsføringsudgift. 


Kan man få fradrag på forsknings- & institutions-gaver?

Forskningsgaver er fuldt fradragsberettiget. Fradragsbeløbet er ikke begrænset af et minimums- eller maksimum beløb.

Institutionsgaver er pengebeløb som gives til en kultur institution, der modtager offentlige midler. Virksomheder kan trække pengebeløb fra som gives til institutionerne.

Virksomheder får dog kun fradrag for årlige ydelser der ikke overstiger 15 % af deres skattepligtige indkomst.
 


Skal der betales skat af et gavekort? (Regler for gavekort)

Du har sikkert spurgt dig selv: Skal jeg betale skat på gavekort? Er gavekort skattepligtige?
Med hensyn til gavekort er reglerne ret utydelige. Det eneste tydelige på området er at det skal beskattes, hvis det kan byttes til kontanter.
Derudover skal det beskattes, hvis det kan sidestilles med kontanter. Med dette er ment, hvis der er en mulighed for at vælge mellem et meget bredt sortiment, og hvor man selv kan supplere beløbet på gavekortet i forbindelse med købet af et dyrere produkt.
Når man skal indberette gavekortet til skat foregår det på samme måde som ved en kontant gave. Gavekortet bliver indberettet under medarbejderens løn, og hele beløbet kan trækkes fra som en driftsomkostning.

Du kan læse mere om samtlige gavekort regler her. Vi har samlet det hele i en infografik.
 

Gavekort

Køber du som virksomhed gavekort af en anden virksomhed, er der så moms på gavekortet?

Nej, der er ikke moms på gavekortene. Køber du dog gavekort af en virksomhed med tanke på at sælge det videre, skal du betale moms af den kommission du tjener på salget.

 

Beskatning af gaver fra leverandører

Beskatning af gaver fra leverandører afhænger af om gaven tilfalder virksomheden eller en enkeltperson. Hvis gaven f.eks. er:

 • En kasse speciel øl
 • Nogle flasker vin
 • En stor æske chokolade

Og gaven deles af en medarbejder f.eks. under julefrokosten, har det ingen skattemæssige konsekvenser.

Gaver til enkeltpersoner er dog i princippet skattepligtige for modtageren, hvis gaven er af ikke-ubetydelig værdi. Modtageren af gaven/gaverne har selv ansvaret for at indberette gavernes værdi til SKAT.
 

----------------------

Er du medarbejder og har modtaget en gave?

Nedenfor finder du de ofte stillede spørgsmål samt svar, hvis du har modtaget en gave fra din virksomhed:

Ked medarbejder

Du skal som medarbejder være opmærksom på, at du skal oplyse det beløb din gave har i værdi på din årsopgørelsen, hvis din chef har givet dig gaver hvor værdien tilsammen overstiger 1.100 kr. inden for samme år.
Det pågældende beløb skal lægges til lønindkomst rubrikken i årsopgørelsen. Dette gælder også hvis det er en gave på et kontantbeløb, selv hvis det er et beløb, der er lavere end 1.100 kr.

Du skal være opmærksom på, at julegaver fra din arbejdsgiver må have en maksimal værdi på 800 kr. Derudover skal du være opmærksom på, at hvis du som medarbejder har fået en julegave på en værdi af 810 kr., og du samtidig har fået andre gaver i årets løb der gør at den samlede værdi af gaverne, er over 1.100 kr., skal du betale skat af hele beløbet.
Julegave loftet kan hæves fra 800 kr. til 1.100 kr. såfremt, du ikke har modtaget andre gaver i årets løb.  

 

Regler for gaver i det offentlige

Gave reglerne for offentlige ansatte er sat i verden for at forebygge, at der opstår situationer, hvor der kan rejses tvivl om hvorvidt den offentlige ansatte er saglig og upartisk i varetagelsen af sine arbejdsopgaver.
Er gaverne for omfattende og besidder en for stor økonomisk karakter, er det ulovligt og takke ja til gaven. Offentlige ansatte bør ikke deltage i arrangementer, rejser mm. når de f.eks. bliver tilbudt:

 • Fodbold billetter
 • Gratis foredrag
 • Luksusmiddage
 • Vin
 • Koncertbilletter
 • Frokoster
 • Flybilletter

Gaver og andre fordele som gives internt på arbejdspladsen, er tilladt. Gaver til kommunalt ansatte som har en meget lille, eller ingen økonomisk værdi, er tilladte når der er tale om:

 • Taknemmelighedsgaver – Kan være en hjemmehjælper eller sygeplejerske som modtager en beskeden gave fra en patient eller familiemedlem, i form af en æske chokolade, et par hjemmestrikket handsker el.lign., som tak for god behandling
 • Rundvisning i koncerthuse eller museer
 • Repræsentative formål
 • Almindelig og beskedne arbejdsfrokost, må private gerne betale, når der er møde med forvaltningen
 • Lejlighedsgaver – som f.eks. vin eller boggaver i forbindelse med et jubilæum eller fødselsdag
 • Jul- og nytårs gave – Det er vigtigt i disse tilfælde og give en gave, der kan betegnes som beskeden
 • Værtsgaver – Ved tjenstlig besøg fra udenlandske gæster er en gave, f.eks. i form af en bog om det pågældende land, acceptabelt at tage imod

En offentlig ansat inviteres i repræsentativt øjemed til et åbent kulturelt arrangement med lettere bespisning i forbindelse med en privat virksomheds jubilæum. Det er tilladt for en offentlig ansat, at medbringe en ægtefælle eller ledsager til et strengt repræsentativt formål.

Man må ikke som kommunalt ansat, deltage i arrangementer der kan karakteriseres som omfattende.

Glad pige


Gaver fra leverandører og virksomheder

Som udgangspunkt bør offentlige ansatte hverken modtage gaver eller andre fordele fra borgere, leverandører eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde.

Eksempel 1: En ansat i en kommunes miljøforvaltning modtager en beskeden gave fra en virksomhed, som netop har fået tilladelse af kommunen til opførelse af et nyt produktionsanlæg. Den ansatte vil skulle returnere gaven.

Eksempel 2: Den i ovenstående eksempel nævnte ansatte modtager – måske sammen med en række andre ansatte i kommunen – en beskeden gave fra virksomheden, selvom virksomheden (endnu) ikke har haft sager til behandling i kommunen. Også i dette tilfælde vil den ansatte skulle returnere gaven.  

Kommunalt ansatte involveret i køb af varer eller tjenesteydelser for det offentlige må ikke foretage private køb eller andre vilkår, som er fordelagtige hos en leverandør, hvis rabatten til den ansatte er tilbudt i kraft af deres ansættelsesforhold. Dog er det lovligt for den offentligt ansatte og foretage private køb med rabatter hos en leverandør, hvis rabatten ikke har nogen tilknytning til ansættelsesforholdet.

Det er op til den enkelt myndighed at beslutte om, og i hvilket omfang, modtagne gaver skal registreres. 

Anmeldelse: "Dejlig nem og overskuelig infografik over alle regler omkring firmagaver. Vi har stor gavn af den i vores virksomhed." Bente Svenningsen, 5 / 5 stjerner

 

Skattefritagelse i 2021 af arbejdsgiverbetalt gavekort til oplevelsesøkonomien 

Der indføres i 2021 en særligt skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt gavekort til restaurationsydelser med en beløbsgrænse på DKK 1.000 årligt, som kan benyttes til hoteller, restauranter & forlystelser - herunder teater og biografforstillinger mm. Gavekortet må IKKE kunne ombyttes til kontanter. Såfremt du ønsker at læse mere om skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt gavekort til oplevelser kan du klikke på linket her.

Der er også mulighed for at give det Skattefrie Gavekort med juleversion. Læs mere om vores Julegavekort her

Du kan også læse mere om Finansloven 2021 vedr. gavekort her. 


Hvem kan du spørge?

Find mere info på: www.skat.dk
Ring til skat på: 70221818
Email til skat ved at logge på: www.tastselv.skat.dkKilder:

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1788630
http://www.fdih.dk/jura/guides-og-tekstskabeloner/gavekort
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173414#P8
http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_2_2_2_8.htm
https://ivaekst.dk/vaekst/5/1/1/11/0/repraesentation-eller-reklame--skatteregler-og-retningslinjer-for-fradrag
http://www.advodan.dk/nyheder/2012/11/pas-paa-skattereglerne-naar-du-koeber-julegaver-til-medarbejderne/
https://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Kan-et-gavekort-veksles-til-kontanter.aspx
https://www.finanstilsynet.dk/da/temaer/betalingstjenester/baggrund-om-e-penge.aspx
http://www.firmagavexperten.dk/regler-for-firmajulegaver
http://www.moltke-leth.dk/artikel?forceid=35
http://anettesand.dk/
http://www.bdo.dk/services/PageToPdf.ashx?nodeid=332698 


Grafikken er udarbejdet af Sendentanke.dk - du må frit bruge den på din hjemmeside, når du henviser til kilden, www.sendentanke.dk